اسکنر کتاب ScanRobot اسکنر اسناد سایز بزرگ ماشین اسکنر Intelliscan-XDS نرم افزار مدیریت بایگانی اسناد ماشین لمیناسیون ماشین چاپ Genius52 ماشین چاپ OC200

 

از گذشته تا امروز بشر از طریق رسانه‌های مختلفی با هم‌نوعان خود ارتباط برقرار کرده است. به موازات پیشرفت زندگی او، رسانه و شیوه ظهور آن نیز دچار تحول شده است.

اگر میل بشر به عینی کردن آنچه در ذهن دارد و عرضه آن به هم‌نوعانش در قالب تصویر دو بعدی به روی موادی چون سنگ و چوب را منشأ پیدایش چاپ بدانیم و اشکال مختلف تکامل این ثبت و ضبط را در طول تاریخ در نظر آوریم خواهیم دید که به دلیل فناپذیری این مواد همواره خطر از بین رفتن این آثار وجود داشته است. از این رو بنا به سطح پیشرفت بشر راه‌حل‌هایی در این خصوص ارائه شده است.

در دنیای امروز پاسخی که به این مشکل داده شده، دیجیتال کردن مستندات است. بدین ترتیب این امکان به وجود آمده است که در زمان کوتاهی نسخه‌های متعدی از نسخه فیزیکی اصلی ایجاد شود که این به نوبه خود هم امکان نشر بیشتر و هم حفاظت بهتر را فراهم کرده است..

از سوی دیگر تعدد نسخه‌ها و نیاز به دسترسی به آن‌ها در زمان لزوم می‌طلبد که این نسخه‌های دیجیتال به نحوی کارآمد و منطقی آرشیو و مدیریت شوند. آنچه در این سیر تکامل دیده می‌شود را در سه مرحله کلی می‌توان طرح کرد:

  1. ایجاد نسخه فیزیکی (چاپ)
  2. ایجاد نسخه مجازی (دیجیتال سازی)
  3. به اشتراک‌گذاری نسخه‌های مجازی (مدیریت بایگانی اسناد)

شرکت داده آمای داتیس با تکیه بر محورهای فوق و با توجه به تجارب مدیران آن در این خصوص در سال 1390 تأسیس شد. از مهم‌ترین شرکای تجاری شرکت داتیس در زمینه فعالیت‌های مذکور، شرکت KBA-Notasys،  شرکت BancTec ، و Treventus می‌باشند. این شرکت در چارچوب موارد فوق ارائه دهنده تجهیزات و خدماتی به شرح ذیل می‌باشد:

  1. ماشین آلات و تجهیزات چاپ
  2. ماشین آلات تصویربرداری دیجیتال
  3. نرم‌افزارهای مدیریت اسناد دیجیتالی

 

Please visit our in-country partners' web sites | IdeaTec | Golchin
IdeaTec | hosting template